කිං බානට් කොලම

අතේ පත්තු වූ මෝල්ට් තාරකාව

Summary

” සෙලෝහාමී ආච්චියේ, නෙස්ටොමෝල්ට් බීලා වැඩක් නෑ….”

ටීවී එකේ ඇඩ් එකක් යනවා.
සෙලෝහාමී ආච්චි ඇස් ගෙඩි දෙක ඉස්ගෙඩි සයිස් කරන් ටීවී එකේ ඔබාගෙන ඉන්නවා.
ශලනි තාරකා කහ කිරිල්ලියක් වගේ ඇඳගෙන ලව දෙවක් නැතුව දෙසනවා.
” උදේම නැගිටලා ෂූටිංවලට යන්න කලින් මං මුළින්ම බොන්නේ මගෙ නෙස්ටොමෝල්ට් ‍එක….
නෙස්ටොමෝල්ට් සුවදටයි, රසටයි මං හරිම කැමතියි ….
හැබැයි කාර්ය බහුල නිළියක් විදියට විශ්වාසයෙන් ඉදිරියට යන මට රස වගේම පෝෂණයත් වැදගත් ….
නෙස්ටොමෝල්ට් වල ඇති පෝෂක සංයෝග මේ කාලේ අපි හැමෝටම වැදගත් ප්‍රතිශක්තිකරණයටත් උපකාරි වෙනවා…
ඒ නිසා මට නං ඉතින් නෙස්ටොමෝල්ට්ම තමයි….”
කිංබානට්තුමා සෙලෝහාමී ආච්චි ළඟට කිට්ටු කළා.
” සෙලෝහාමී ආච්චියේ, නෙස්ටොමෝල්ට් බීලා වැඩක් නෑ….”
කිංබානට්තුමා කිව්වා.
” ඇයි පුතේ මේ දවස්ව අත්‍යාවශ්‍ය පෝෂණයට….”
සෙලෝහාමී ආච්චි කියන්න පටන් ගත්තා.
” ල…බ තමයි…! අන්න ශලනි තාරකාටත් කොරෝනා හැදිලා …! “
කිංබානට්තුමා එහෙම කිව්වම සෙලෝහාමී ආච්චි ඇඟේ ඉතුරු වෙලා තිබ්බ බලයයි, ජවයයි, ශක්තියයි පාවිච්චි කරලා බස්තමෙන් ඇනලා ටීවී එක ඕෆ් කළා.

One thought on “අතේ පත්තු වූ මෝල්ට් තාරකාව
Leave a Reply

Your email address will not be published.