Opinion

අනිත්‍යය නිත්‍ය කිරීමට ඇති පේස් බුක් හැකියාව

Summary

ඇත්තටම ජීවිතය තුළ හැම මොහොතකම ඇතිවීම නැතිවීම අත්දකිමු. එහෙත් පේස් බුක් මගින් මේ නැතිවීම යම් කාල සීමාවකට නැති කරනු ලැබේ. අනිත්‍යය යම් කාල සීමාවක් තුළ නිත්‍යය කරනු ලැබේ.

ඇතැම් විට ඔෆිස් එකේ අපේ මේසය ළඟට ඔෆිස් එකේ මිතුරෙකු පැමිණ සිටියි. එහෙත් ඔහු සමඟ කතා බහ කිරීමට වඩා පේස්බුක් එකේ මිතුරෙකු සමග චැට් කිරීම අපට වැදගත් වේ. ඇත්ත මිනිසුන් සමග චැට් කිරීමට, කතාබහ කිරීමට ඉඩ ඇති අවස්ථාවන්හි දී පවා අප එයට වඩා පේස්බුක් එකේ මිතුරන් සමග කතාබහ කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන්නේ ඇයි? ඉදිරියේ සිටින, ළඟ සිටින මිතුරන් සමග කතාබහ කිරීමට, වාදවිවාද කිරීමට, අදහස් හුවමාරු කිරීමට වඩා අප එය පේස් බුක් මගින් කිරීමට කැමැත්තේ ඇයි? මිතුරුකම් වෙනුවට පේස්බුක් මිතුරුකම් ආදේශවන්නේ ඇයි? නෑදෑකම් අමතක වී පේස් බුක් මිතුරුකම් වර්ධනය වන්නේ ඇයි?

මෙයට විවිධ හේතු තිබිය හැකිය. මෙය විවිධ හේතු නිසා සිදුවිය හැකිය. මේ ඒ ගැන මගේ ආකල්පය කීමට උත්සාහ කිරීමකි.

යාළුවෙකු සමග අප වචනයක් කී කල එය ඒ මොහොතේ ම අතුරුදහන් වෙයි. එනම් එය කීමෙන් පසු පවතින්නේ මගේ හෝ අසා සිටි අයගේ හිතේ පමණි. සාමාන්‍ය කතා බහේ දී අප කියන සියලු දේ ඒ මොහොතේ ම අතුරුදහන් වෙයි. එහෙත් පේස්බුක් එකේ හෝ වෙනත් සමාජ මාධ්‍යයන් හි දී චැට් කිරීමේ දී එසේ නොවෙයි. අප කියූ දේ අපට පෙනෙන්න පවතියි. සාමාන්‍ය ජීවිතයට වඩා පැවැත්ම පිළිබද ව්‍යාජ සංඥාවක් පේස් බුක් මගින් අප තුළ ඇති කරනු ලබයි. අප මිතුරන් සමග සංවාදයට වඩා පේස් බුක් සංවාදවලට වඩා කැමැත්තේ ඒ නිසාය.

ඇත්තටම ජීවිතය තුළ හැම මොහොතකම ඇතිවීම නැතිවීම අත්දකිමු. එහෙත් පේස් බුක් මගින් මේ නැතිවීම යම් කාල සීමාවකට නැති කරනු ලැබේ. අනිත්‍යය යම් කාල සීමාවක් තුළ නිත්‍යය කරනු ලැබේ. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයට වඩා පේස්බුක් ජීවිතයට කැමැත්තේ ඒ නිසාය. සාමාන්‍ය ජීවිතයේ නැති නිත්‍යතාවක් පේස්බුක් මගින් මවා පෑමක් සිදු වේ. අපට නිරන්තරයෙන් දැනෙන අනිත්‍ය සංඥාව පේස්බුක් මගින් යම් ප්‍රමාණයකට අහෝසිකරනු ලැබේ. අනිත්‍යය දුකට හේතුවන අතර මේ මගින් පේස්බුක් මගින් දුක නැති කරනු ලැබේ. නැති කළ නොහැකි දුක පේස්බුක් මගින් නැති කරනු ලැබේ.

සාමාන්‍යයෙන් කරනු ලබන්නේ පේස්බුක් මගින් තමා පොරක් කරනු ලබන බව ය. ඒ නිසා එයට කැමති බවය. පොරක් කිරීම පේස් බුක් මගින් පමණක් නොව තවත් බොහෝ ආකාරවලින් කරනු ලැබේ. ඇත්තටම අනිත්‍ය සංඥාව නැති කිරීම ද තවත් බොහෝ ආකාරවලින්කරනු ලැබේ. එහෙත් තාක්ෂණය මගින් අනිත්‍ය සංඥාව යම් මොහොතකට අතුරුදහන් කිරීම වර්තමානය තුළ ඉතා සාර්ථකව කරනු ලැබුවේ පේස් බුක් විසිනි. එය ජීවිතයේ අනිත්‍යය යම් කාල සීමාවකට පමා කරයි. ආනන්දය නැති නම් ‘ආතල් එක’ ඇත්තේ එහි ය. පේස් බුක් ආතල් එක එය යැයි ද කිව හැකිය.

යම් යම් වාද මගින් ද කර ඇත්තේ අනිත්‍යය පරදවන්නට උත්සාහ කිරීමකි. උදාහරණයක් හැටියට මතු උදාවන කොමියුනිස්ට් සමාජය නිත්‍ය වූ ද ශාන්ත වූ ද දෙයකි. අද අපි අපේ ජීවිතයේ දායකත්වය ඒ වෙනුවෙන් ලබාදෙමු. ඒ උදෙසා අසල්වැසියා වුව ද ඝාතනය කිරීම වැරදි නැත. එහෙත් එසේ අප විසින් මනසින් පමණක් මවා ගනු ලබන නිත්‍යතාව අපේ ඇස කන යන ඉදුරන්ට ද දැනෙන නිත්‍යතාවක් බවට පත්කිරීම පේස් බුක් මගින් කරනු ලැබේ. පේස් බුක් මෙන් ම සමාජ මාධ්‍යයන්හි ඇති ජයග්‍රහණය ද මේ අනිත්‍යතාව දැනීම නැතිනම් දුක දැනීම අමතක කිරීමට තාක්ෂණය නොඑසේනම් තොරතුරු යැයි කියනා තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේ හැකියාවයි.

එහෙත් ඇත්ත කතාව අනිත්‍යය දුකක් නොවීමයි. අපට බෞද්ධයාට ජීවිතයේ ලොකුම සතුට ඇත්‌තේ අනිත්‍යය සමග ජීවත්වීම තුළ ය. එහෙත් පේස් බුක් මගින් මේ සතුට ජීවිතයට අහිමි කරනු ලබයි. අපි අදහසක් වචනයක් ප්‍රකාශ කළ වහාම එය වාතලය තුළ අතුරුදහන් වෙයි. එහෙත් පේස් බුක් තුළ එසේ නොවෙයි. අපිට ජීවිතය තුළ වචන අල්ලාගෙන සිටීමට නොහැක. එය එක්තරා අතට සතුටකි. එහෙත් පේස් බුක් එක තුළ වචන අල්ලාගෙන සිටීමට සිදුවේ. වචන මැකී නොයේ. මේ නිසා ම අලුත් අදහස් මතු වීම සාමාන්‍ය ජීවිතයට වඩා පේස් බුක් එක තුළ ප්‍රමාදය. එය ද පේස් බුක් එක තුළ සතුටක් බවට පත් වේ. හෝදා හෝදා මඩේ දැමීම, එකම තැන නැවත කැරකීම, එකම දෙයකට එකම විදිහට දිගටම වාද කිරීම පේස් බුක් එක තුළ ජීවිතයට වඩා බහුලය. මෙය හෝදා හෝදා මඩේ දැමීමේ සතුටයි. හෝදා හෝදා මඩේ දැමීමේ සතුට ද ජීවිතයට වඩා පේස්බුක් එක තුළ බහුලය. නිත්‍යයය. අදහස්වල අනිත්‍යය තාවය සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඒ්වාට හිමි වන කාල සීමාවට වඩා නිත්‍ය කිරීම පේස් බුකියේ සතුට මෙන් ම දුක ද වේ.

අප විදින පේස්බුක් සතුට කාලය දැනීම වෙනස් කිරීම පිළිබද සතුටකි. ඇත්තමට ජනමාධ්‍ය නොඑසේනම් පුවත්පත් මගින් කළේ ද එයයි. එනම් අදහසක් මුවින් පිට කිරීමට වඩා පුවත්පතකට ලිපියක් වශයෙන් ලිවූ පසුව එය නිත්‍යය වේ. පේස් බුක් මගින් කළේ ඒ සතුට සැමට ම ලබාදීමය. නිත්‍ය සතුට පුවත්පත්වලට ලියන්නන්ට පමණක් නොව සැමට ලබාදීමයි. එය සැමගේ දෛනික ජීවිතයේ සාමාන්‍ය සිදුවීමක් බවට පත් කිරීමයි. එනම් පේස් බුක් මගින් කර ඇත්තේ සියලු දෙනා ම පුවත්පත් කතුවරුන් බවට පත් කිරීමකි. එය සැප ද දුක ද යන්න ද තීරණය කළ යුත්තකි.

හැගීම් ඉලාස්ටික් කිරීම, රණ්ඩු ඉලාස්ටික් කිරීම ආදී වශයෙන් ද මේ පේස් බුක් කාර්ය භාරය හැදින්විය හැකිය. ඒ නිසා ම පේස් බුක් එකේ ඇතිවන ඇතැම් රණ්ඩු රටේ සමාජයේ ඇතිවන දේ නිසා ඇතිවන ප්‍රශ්නවලට වඩා පේස් බුක් නිසා ම ඇති වන ප්‍රශ්න ලෙස ද හදුන්වා දිය හැකිය. අනිත්‍යය ප්‍රශ්න වැඩි කාල සීමාවකට නිත්‍ය කිරීම පේස්බුක් මගින් ඉබේ ම සිදු වේ. ඒ හරහා තවත් ප්‍රශ්න මතු වේ. ඒ නිසා සමාජයේ ප්‍රශ්න හා පේස් බුක් නිසා ඇතිවන ප්‍රශ්න වෙන කර හදුනාගැනීම ද දුෂ්කර වේ.

දුක නැති කරනවා ද නැතිනම් පේස් බුක් ආදිය මගින් දුක අතුරුදහන් කරනවා ද යන්න අප තීරණය කළ යුතු දෙයකි. අසූ අට කාලයේ සිදු කළ අතුරුදහන් කිරීම් ගැන අපි දනිමු. ඒත් පේස් බුක් මගින් අතුරුදහන් කළ බොහෝ දේ තවමත් අභිරහස් ලෙස පවතිනවා විය හැකිය.

අවසාන වශයෙන් ඩේටා ඇත්නම් දුක නැති කළ හැකිය. අනිත්‍යය නැති කළ හැකිය වැනි සරල විහිළුවක් ද කළ හැකිය. ඩේටා අනිත්‍යය වීම පේස්බුක් එකට මුහුණ දීමට ඇති ප්‍රශ්නයකි. එහෙත් පේස් බුක් එක නොව එය අප විසින් විසදා ගත යුතු ප්‍රශ්නයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.