කුප්පmania කොලම

අනුර කුමාර ගණන් හදන විදිය

Summary

අනුර කුමාර ගේ ගණිත ඥානය ප්‍රයෝජනයට නොගෙන නිකරුණේ නාස්ති වෙන්නට ඉඩදිය යුතු නැත.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණය සමයේ වත්මන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිවරණ වේදිකාවේ පැවසූ පහත සඳහන් පොරොන්දුව තවමත් ඔබගේ මතකයේ තිබෙන්නට පුළුවන.

” රෑට රෑට හොරෙන් ඔබේ දෙපා ළඟට පැමිණ ඔබ සතුටින් දැයි බලා එසේ නොමැති නම් ඔබට සතුටින් සිටිය හැකි වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරනවා.”

🔺අපි දැන් මෙය අනුර කුමාර දිසානායක ගණන් හදන විදියට හදලා බලමු.

කල්පනා කරලා බලන්න…සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ගේ මේ වෙද්දී වයස අවුරුදු 52 යි. සර්ව සුබවාදීව හිතලා ඔහු තව අවුරුදු 52 ක් ජීවිත් වෙනවා කියලා උපකල්පනය කරත් ඔහුට තවදින 18,980 ක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එම කාල පරාසය තුළ ඔහු සෑම රාත්‍රියකම පැය 12 ක කාලයේ සෑම පැයකටම නිවසක් කරා ගියත් ඔහුට යෑමට හැකි නිවෙස් සංඛ්‍යාව වෙන්නේ 227,760 ක්. ඔහු සෑම පැයකටම නිවෙස් 10 ක් කරා ගියොත් ඔහුට යන්න පුළුවන් නිවෙස් සංඛ්‍යාව 2, 277, 600 ක්. ලංකාවෙ ඇති නිවාස ප්‍රමාණය මිලියන 5.1 ක්. එහෙම බැලුවොත් සජිත් මහත්තය තව අවුරුදු පනස් දෙකක් ජීවත් වෙලා මුළු කාලය පුරාවටම ජනාධිපති ධුරය හොබවන්නේ යැයි උපකල්පනය කළත් ඔහුට ලංකාවේ ඇති නිවාස සංඛ්‍යාවෙන් හරි අඩකට හෝ ගොස් ජනතාව සතුටින් සිටින්නේ දැයි බලන්න බෑ…නැද්ද හා?

නමුත් එදා අනුර කුමාර මෙසේ ගණන් සාදා පෙන්වූයේ නැත. ඔහු ගේ ගණිත ඥානය ඉස්මතු වන්නේ ‍රාජපක්ෂවරුන් බලයේ සිටින විට පමණි. හොඳම උදාහරණය ඔහු පෝට්සිටිය හදන්නට යන කළුගල් ප්‍රමාණය ගණනය කළ විදියයි. අනුර කුමාර ගේ ගණිත ඥානය ප්‍රයෝජනයට නොගෙන නිකරුණේ නාස්ති වෙන්නට ඉඩදිය යුතු නැත. එම නිසා අනුර කුමාර දිසානායක ජීවිත් වනතුරු රාජපක්ෂවරු බලයේ තබාගත යුතු ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.