කිං බානට්

අල්ලපු ගෙදර මෑන්ස් දුටු නපුරු හීනය

Summary

” මං බාබුව හීනෙන් දැක්කා….”

“අපේ මහත්තයා හීනෙන් බය වෙලානෙ…”
අල්ලපු ගෙදර නෝනා කිංබානට්තුමාට කිව්වා.
කිංබානට්තුමා මේ සීන් එක මොකක්ද කියලා බලන්න අල්ලපු ගෙදරට ගියා.
අල්ලපු ගෙදර මෑන්ස් ෆුල් හෝන්දු මාන්දු වෙලා ඉන්නවා.
” මොකද වුණේ…?”
කිංබානට්තුමා ඇහුවා.
” මං බාබුව හීනෙන් දැක්කා….”
පොර කිව්වා.
“අර ප්‍රේමදාස ළගම ඉඳන් ප්‍රේමදාසටම ගේම දීපු බාබු…?”
” ඔව්… මෑන්ස් තමයි දැක්කේ…”
අල්ලපු ගෙදර පොර සහතික කරලම කිව්වා.
” බාබු මොකක්ද ඇඳලා හිටියේ …?”
” කළු කෝට් එකක් ඇදලා හිටියේ …”
” බාබු වෙන්න බෑ… බාබු අඳින්නෙ සුදුනෙ…”
” මිනිහා මොනවද කිව්වේ …?”
කිංබානට්තුමා ඇහුවා.
” ගුත්තිලයයි, සද්ධර්ම ‍රතනාවලියයි ගැන කිව්වා…”
අල්ලපු ගෙදර මෑන්ස් කිව්වා.
” බාබුවා ඔය දෙකම කියවලා නෑ…”
” මිනිහගේ නමට ‘බ’යන්නකුත් තිබුනා….”
” ඉතින් ‘බ’ යන්න තිබුනා කියලා බාබුම වෙන්නෙ කොහොමද ….”
” ඒක තමයි  නේද? “
” හරි මිනිහා මොනවද කර කර හිටියේ …?”
කිංබානට්තුමා ඇහුවා.
” මිනිහා කාති උසාවියට මුස්ලිම් බුවාලා හොය හොය හිටියෙ…”
” එහෙනම් බාබුවා වෙන්න බෑ…”
” මිනිහා වෙන මොනවද කළේ…?”
කිංබානට්තුමා ආපහු ඇහුවා.
” පුච්චන්න බෑ…වැළලෙන්නම ඕන කිව්වා …”
පොර කිව්වා.
” බාබු කවදාවත් එහෙම කිව්වේ නෑ….”
” ඒ වුණාට ඒ නං බාබුවාම තමයි…”
” කොහොමද හරියටම එහෙම කියන්නේ …?”
” මිනිහා විස්වාසේ දිනාගෙන ඉවරවෙලා ළඟම ඉඳන් ගේම ගහපු එකයි කළේ…”
අල්ලපු ගෙදර පොර ෂුවර් පිට කිව්වා.
” හරි … අද රෑටත් මිනිහව හීනෙන් දැක්කොත් මට කියන්න …”
කිංබානට්තුමා එහෙම කියලා ගෙදරට ආවා.
පහුවදාට එළි වුණා.
අල්ලපු ගෙදර පොර උදේම කිංබානට්තුමාව හොයාගෙන ආවා.
” මාර වැඩේ තමයි… නමේ ‘බ’ යන්නක් තිබ්බට මං දැකලා තියෙන්නේ බාබු නෙවෙයි…”
” ඒකනෙ මං කිව්වේ … කවුද ඔය දැකපු බාබු වගෙ එකා….?”
” සබ්‍රි …!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.