කිං බානට්

අල්ලපු ගෙදර මෑන්ස් දුටු නපුරු හීනය

Summary

” මං බාබුව හීනෙන් දැක්කා….”

  • Save

“අපේ මහත්තයා හීනෙන් බය වෙලානෙ…”
අල්ලපු ගෙදර නෝනා කිංබානට්තුමාට කිව්වා.
කිංබානට්තුමා මේ සීන් එක මොකක්ද කියලා බලන්න අල්ලපු ගෙදරට ගියා.
අල්ලපු ගෙදර මෑන්ස් ෆුල් හෝන්දු මාන්දු වෙලා ඉන්නවා.
” මොකද වුණේ…?”
කිංබානට්තුමා ඇහුවා.
” මං බාබුව හීනෙන් දැක්කා….”
පොර කිව්වා.
“අර ප්‍රේමදාස ළගම ඉඳන් ප්‍රේමදාසටම ගේම දීපු බාබු…?”
” ඔව්… මෑන්ස් තමයි දැක්කේ…”
අල්ලපු ගෙදර පොර සහතික කරලම කිව්වා.
” බාබු මොකක්ද ඇඳලා හිටියේ …?”
” කළු කෝට් එකක් ඇදලා හිටියේ …”
” බාබු වෙන්න බෑ… බාබු අඳින්නෙ සුදුනෙ…”
” මිනිහා මොනවද කිව්වේ …?”
කිංබානට්තුමා ඇහුවා.
” ගුත්තිලයයි, සද්ධර්ම ‍රතනාවලියයි ගැන කිව්වා…”
අල්ලපු ගෙදර මෑන්ස් කිව්වා.
” බාබුවා ඔය දෙකම කියවලා නෑ…”
” මිනිහගේ නමට ‘බ’යන්නකුත් තිබුනා….”
” ඉතින් ‘බ’ යන්න තිබුනා කියලා බාබුම වෙන්නෙ කොහොමද ….”
” ඒක තමයි  නේද? “
” හරි මිනිහා මොනවද කර කර හිටියේ …?”
කිංබානට්තුමා ඇහුවා.
” මිනිහා කාති උසාවියට මුස්ලිම් බුවාලා හොය හොය හිටියෙ…”
” එහෙනම් බාබුවා වෙන්න බෑ…”
” මිනිහා වෙන මොනවද කළේ…?”
කිංබානට්තුමා ආපහු ඇහුවා.
” පුච්චන්න බෑ…වැළලෙන්නම ඕන කිව්වා …”
පොර කිව්වා.
” බාබු කවදාවත් එහෙම කිව්වේ නෑ….”
” ඒ වුණාට ඒ නං බාබුවාම තමයි…”
” කොහොමද හරියටම එහෙම කියන්නේ …?”
” මිනිහා විස්වාසේ දිනාගෙන ඉවරවෙලා ළඟම ඉඳන් ගේම ගහපු එකයි කළේ…”
අල්ලපු ගෙදර පොර ෂුවර් පිට කිව්වා.
” හරි … අද රෑටත් මිනිහව හීනෙන් දැක්කොත් මට කියන්න …”
කිංබානට්තුමා එහෙම කියලා ගෙදරට ආවා.
පහුවදාට එළි වුණා.
අල්ලපු ගෙදර පොර උදේම කිංබානට්තුමාව හොයාගෙන ආවා.
” මාර වැඩේ තමයි… නමේ ‘බ’ යන්නක් තිබ්බට මං දැකලා තියෙන්නේ බාබු නෙවෙයි…”
” ඒකනෙ මං කිව්වේ … කවුද ඔය දැකපු බාබු වගෙ එකා….?”
” සබ්‍රි …!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap