කිං බානට් කොලම

ඉක්මනට පොරක් වෙන්න ඕන නම්…

Summary

මට ඕන ඉක්මනින්ම පොරක් වෙන්න… යුරේනි නොෂිකලා, කරූ ජයසූරියලා, මෛත්‍රීපාලලා එතකොට ෆේස් බුක්වල, ඉන්ස්ටග්‍රෑම්වල, වට්ස්ඇප්වල කතා වෙන පොරක් වෙන්න ….

කිංබානට්තුමා හමිබුවෙන්න පොඩි කොල්ලෙක් ආවා.
” මට පොරක් වෙන්න ඕන …”
ඌ කියාපි.
” ඉතින් පොරක් වෙන්න පුලුවන් විදි ගැන හොයලා බැලුවේ නැද්ද …? “
කිංබානට්තුමා ඇහුවා.
” වොයිස් ශ්‍රී ලංකා තියෙනවා … ඩ්‍රිම් ස්ටාර් තියනවා… ලක්ෂපති තියෙනවා …”
” ඉතින් ඔය එකකට ට්‍රයි කරලා බැලුවේ නැද්ද …? “
කිංබානට්තුමා කොලුවා ගෙන් ඇහුවා.
” ට්‍රයි කළා… ඒ වුණත් මට ඕන ඉක්මනින්ම පොරක් වෙන්න… යුරේනි නොෂිකලා, කරූ ජයසූරියලා, මෛත්‍රීපාලලා එතකොට ෆේස් බුක්වල, ඉන්ස්ටග්‍රෑම්වල, වට්ස්ඇප්වල කතා වෙන පොරක් වෙන්න ….”
” එහෙනං උඹ ආණ්ඩුවට බැනපං…”
කිංබානට්තුමා කිව්වා.
” එතකොට …?”
කොලුවා ෆුල් අබ්ලික්.
” එතකොට ආණ්ඩුවෙන් උඹව නිකන්ම පොරක් කරලා දෙයි….! “

Leave a Reply

Your email address will not be published.