කිං බානට් කොලම

කිංබානට්

Summary

කිංබානට්තුමාට අටුවම් බැහැපු යූ.එන්.පී. කාරයෙක්ව හම්බ වුණා.” යංතං නියෝජ්‍ය නායකයෙක්ව පත් කර ගත්තා නේද? “කිංබානට්තුමා පොරගෙන් ඇහුවා.” නියෝජ්‍ය ….? මොන නියෝජ්‍යද…? “මෑන්ස් නිකං නොරොක් වෙලා වගෙ ඇහුවා.” ඇයි එයා නියෝජ්‍ය නායක නෙවෙයිද…?”” ඔය…. ආයෙත් නියෝජ්‍යලු….නීයෝජ්‍ය නෙවෙයි , එයා තමයි නායක […]

කිංබානට්තුමාට අටුවම් බැහැපු යූ.එන්.පී. කාරයෙක්ව හම්බ වුණා.
” යංතං නියෝජ්‍ය නායකයෙක්ව පත් කර ගත්තා නේද? “
කිංබානට්තුමා පොරගෙන් ඇහුවා.
” නියෝජ්‍ය ….? මොන නියෝජ්‍යද…? “
මෑන්ස් නිකං නොරොක් වෙලා වගෙ ඇහුවා.
” ඇයි එයා නියෝජ්‍ය නායක නෙවෙයිද…?”
” ඔය…. ආයෙත් නියෝජ්‍යලු….නීයෝජ්‍ය නෙවෙයි , එයා තමයි නායක …!”
යූ.එන්.පී. බුවා සහතික කරලා කිව්වා.
” ඒ වුණත් රුවන්ට වඩා උගත්, රුවන්ට වඩා සීනියර් , රුවන්ට වඩා දක්ෂ , රුවන්ට වඩා කාර්යක්ෂම, රුවන් වගෙ සීට් එක පරාද වෙච්ච නැති , රුවන් වගෙ නැතුව උදේ 10 ට කලින් ඇහැරෙන , නායකත්වයට සුදුසු කොච්චර කට්ටිය පක්ෂය ඇතුලේ ඉන්නවාද …?”
කිංබානට්තුමා හීනියට ඔබ්ජෙක්ෂන් පාරක් දැම්මා.
“ඒ වුණාට බෑ…”
“ඇයි බැරි …?”
” සුදුසුකම් මදි…”
” මොකක්ද මදි සුදුසුකම …?”
” අනිත් එකෙක්වත් රුවන් වගෙ ලොක්කට නෑයෝ වෙන්නෙ නෑනේ…”
මෑන්ස් අන්තිමට හේතුව කිව්වා.
” ඒකද උඹලා රවීව කැපුවේ…?”
” අපෝ රවී දක්ෂයා, හොඳ මනුස්සයා, හොඳ සංවිධායකයා”
” එහෙනම් රවියට ජන්දෙ නොදුන්නේ…?”
” රහස් ජන්දය විමසන කොටම රනිල් ලොක්කා මහ බැංකුවේ පොටෝ එකක් පෙන්නුවා…!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.