කිං බානට් කොලම

ගොම්මන් බල ශක්තිය

Summary

” ඔන්න සතියක් මං ගැන නිවුස් ගහන්න ජනතාවට දැනෙන්න නියම වැඩක් කළා…බලන්නකො ගොම්මන් වැටුනාම…”

  • Save

ගොම්මන්පිල මහත්තයා මාර අවුලේ ඉන්නේ.
කිංබානට්තුමා ගොම්මන්පිල මහත්තයා බලන්න ගියා.
ගොම්මන්පිල මහත්තයා හිටියේ ඩීසලුයි භූමිතෙලුයි කවලම් කරන්න වගෙ.
” මොකෝ මේ හරියට පැට්‍රල් දීලා භූමිතෙල් ගත්තා වගෙ…”
කිංබානට්තුමා ඇහුවා.
” බලන්නකෝ සෞඛ්‍ය ඇමති වැක්සීන් දීලා ස්කෝර් කරනවා…
කෘෂිකර්ම ඇමැති කාබනික පොහොරවලින් ස්කෝර් කරනවා….”
ගොම්මන්පිල මහත්තයා කියාගෙන යනවා.
” සමහර ඇමැතිවරු මොඩ්ල්ලට ඇඳුම් සප්ලයි කරලා නිවුස් එකේ ඉන්නවා …
තව සමහර ඇමැතියන්ට නැව් ගිලුණත් පබ්ලිසිටි ….”
ගොම්මන්පිල මහත්තයා ඔක්ටේන් 95 බාගයක් දාගත්තා.
” ඉතින් ඔබතුමාට තියෙන ප්‍රශ්නෙ මොකක්ද …? “
කිංබානට්තුමා ෂේප් පිට ඇහුවා.
” හැම එකාම පබ්ලිසිටි ගන්නවා… මට විතරයි ආපු දවසෙ ඉඳන් මුකුත්ම කරගන්න බැරි වුණේ….”
ගොම්මන්පිල මහත්තයා ඔක්ටේන් 95 එකෙන් තව 50 ක් දාගත්තා.
” ඉතින් විපක්ෂේ ඉන්න කොට ඔබතුමා රම්පෙට පොරි හැලෙන්න අයිඩියාස් දුන්නේ …බල – ශක්තිය ළඟ තියෙන වෙලාවේ ජනතාවට දැනෙන දෙයක් කරන්න පුලුවන් නෙ…”
කිංබානට්තුමා කිව්වා.
” ජනතාවට දැනෙන දෙයක් නේද …? රායිටෝ දෙන්නං…! “
එහෙම කියලා ගොම්මන්පිල මහත්තයා සරමත් කැහැපට ගහගෙන ෆැක්ස් එකක් යැව්වා.
” ඔන්න සතියක් මං ගැන නිවුස් ගහන්න ජනතාවට දැනෙන්න නියම වැඩක් කළා…බලන්නකො ගොම්මන් වැටුනාම…”
ගොම්මන්පිල මහත්තයා ෆුල් සැටේ.
” මොකක්ද කළේ…? “
” මං ගොම්මන් යාමයේ සිට ඉන්ධන මිල වැඩි කළා….දැන් පලයව්කෝ මහින්ද මහත්තයායි, සෙට් එකයි බයිසිකල්වලින් කවුන්සිල්…..”
එහෙම කියපු ගොම්මන්පිල මහත්තයා තව ඔක්ටේන් කාලක් ඕඩර් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap