කිං බානට් කොලම

ටිරාන්ගේ චාන්ස් එක

Summary

කිංබානට්තුමා බාර් එකට ගොඩවුණා හෙණ කාලෙකට පස්සේ.කවුද ඩයල් එකක් මුල්ලෙම මේසෙකට වෙලා නාගසලං වෙන්න ගහනවා.කිංබානට්තුමා ඇන්ටෙනාව දාලා බැලුවා.” අප්පද බොල…! මේ ටිරාන් නේද? “කිංබානට්තුමා ගිහින් ඒ මේසෙන්ම වාඩි වුණා.” මොකෝ අබ්ලික් එක …”කිංබානට්තුමා ෂොට් එකක් දාගෙනම ඇහුවා.” මං හිතන් හිටියේ […]

කිංබානට්තුමා බාර් එකට ගොඩවුණා හෙණ කාලෙකට පස්සේ.
කවුද ඩයල් එකක් මුල්ලෙම මේසෙකට වෙලා නාගසලං වෙන්න ගහනවා.
කිංබානට්තුමා ඇන්ටෙනාව දාලා බැලුවා.
” අප්පද බොල…! මේ ටිරාන් නේද? “
කිංබානට්තුමා ගිහින් ඒ මේසෙන්ම වාඩි වුණා.
” මොකෝ අබ්ලික් එක …”
කිංබානට්තුමා ෂොට් එකක් දාගෙනම ඇහුවා.
” මං හිතන් හිටියේ ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වැඩේට සිසිරව දාන්නයි..”
” ඉතිං…? “
” කොහේද සුදේව සෙට් වෙලානේ ඒකට…”
ටිරාන් ෆුල් අවුල්.
” ඉතිං හොඳයිනෙ..සුදේව සිසිරට වඩා හොඳයිනෙ..ඔය වැඩේට …”
” ඒ වුණාට…”
” ඒ වුණාට කියන්නේ සිසිරට ඔය වැඩේ කරන්න තරම් කඩ්ඩත් බෑනේ..ඒ අතිනුත් සුදේව ඉස්සරහින්නෙ ඉන්නේ …”
” ඒ වුණාට …”
ටිරාන් ආපහු ඔබ්ජෙක්ෂන් එකක් දැම්මා.
” ඔය… ආපහු ඒ වුණත්ලු… සිසිර කියන්නේ තමන්ගේ පත්තරේ වැඩ කරන මිනිහනෙ…”
කිංබානට්තුමා තව ෂොට් එකක් දාගත්තා.
” සිසිර ගත්තා කියලා පත්තරේට ඒ හැටි වැඩක් වුනේ නෑ… සුදේව ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කරපු එකෙන් මටයි චාන්ස් එක නැති වුණේ…”
ටිරාන් එහෙම කිව්වාම කිංබානට්තුමා කරකවලා අතෑරියා වගේ වුණා.
” මොකක්ද මේක නිසා ඔබතුමාට නැති වුණු චාන්ස් එක ..? “
” සිසිර ගෙන් ගැලවෙන්න තිබුන චාන්ස් එක…!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.