කොලම සතරැස් නුවර පුවත්

තුන්සාලිස් සේනාංක වස්තුව

Summary

“ඉදින් තුන් සාලිස් වූයේ කෙසේද?”

එකල්හි මුලු සතරැස් නුවරමැ භීතියට පත් සෙයකි. නුවරුන් එකිනෙකා මුවින් මුව බලා නිරුත්තරවමැ කල් මරත්. සැමකෙකු තුලම කුමක් කරම්දෝහෝ යි කුකුසක් වියැ. ඒ වර්ණදැව තෙමේ හැරෙන්නට අන් සියල්ලෝම බියපත්‍ යැ.

ඒ කුමක් කරණයෙන්ද යත් වර්ණදැව තෙමේ දෙටුවැ එක් සේනාංකයක් ඇරඹෙන බව සතරැස් නුවර අස්සක් මුල්ලක් නෑර පතල වියැ. ඒ සේනාංකය නමින් තුන් සාලිස් සේනාංකය නම් වියැ.

චූල පෙම්දස් තෙමේ වූ කලි මින් කෝපාවිශ්ඨ වියැ.

“ඉදින් තොපගේ තුන්සාලිස් සේනාංකය තුල කථනයාන්ත්‍රික යෝ වෙත්ද….” චූල පෙම්දස් තෙමේ විමසීයැ.

“දෙටු පිලිමල් චූල පෙම්දස්සානෙනි මේ වූ කලි කථනයාන්ත්‍රික වීමට මැලි නමුදු කථන යාන්ත්‍රිකත්වයට රුචි වුන් හට ට්‍රීං ට්‍රීං නාදය හුරු කරවීමට ගන්නා වෑයමකි. බිය නොවනු” යි වර්ණදැව තෙමේ ව්‍යාජවැ සිනාසී පැවසීය.

“ඉදින් තොපට වෙනමැ සේනාංකයක් ඇවැසි කිමැ.. එය කථනයාන්ත්‍රික වැම කලමනා නොවෙදැ” යි චූල පෙම්දස්සා පැවසීය .

චූල පෙම්දස් පැවසූ වදන් හා එකගවැ එය අනුමත කරන්නමෙන් කෞටිල්‍ය හර්ශානෝ දොඩමලුවියැ.

“ඉදින් මේ නම් නොකලයුත්තකි. තොප සේනාවක් ගොඩනගන්නේනම් තොප හා යාමට රුචි සේනාරත්නයින් අප හා ඇත. මහේන්ද්‍ර, මෙත්පල්, විකුම්සිහ ආදී සියල්ලනටම සිදුකලාවූව තොප අප දෙටු පිලිමල්ලවුනටද කරන්නට යන බැව් නිසැකයැ.”

ඒ කෞටිල්‍ය තෙමේ පැවසූව අනුමත කරන්නාක් මෙන් හිසසැලූ චූලපෙම්දස්, “සැබවැ … මේ බැව් මා ආර්‍යාතොමෝ මාහට මොනවට පැවසුවාය. ඉදින් තොප මේ සිදුකලාහු නම් ඈ මා ශීර්ෂභක්ශණය කරනු නියතයැ.” යි පැවසීය.

වර්ණදැව තෙමේ කිසිත් නොදොඩා පිටවිය.

චූලපෙම්දස් වහා කෞටිල්‍ය ඇමතීය.

“එම්බා කෞටිල්‍ය … උන් ගේ සේනාංකයට තුන්සාලිස් යැයි නම් කිරීමේ අරුත් කිමැ.” යි ඇසීයැ.

“දෙටු තුමණි…. වර්ණදැව තෙමේ දිගින් දිගටම කලාවූ මේ හැරයාම් කරණයෙන් උන්හට ශේෂවිඋ ඇත්තේ සතරැස් නුවරුන් සාලිසක පමණ බල ඇණියකැයි හේ හගියි,” යි කෞටිල්‍ය පවසද්දී චූලපෙම්දස් කුකුස්වැ “ඉදින් එසේනම තුන් සාලිස් වූයේ කෙසේද?” යි ඇසීය.

කෞටිල්‍ය ඊට අභිනයෙන් පිලිතුරු දුනි. දක්ෂිණ සස්තය ඔසවා ඉන් අගුල් තුනක් එකබැගින් ඔසවා මහ හඩින් සිනාසිණ. චූලපෙම්දස් ද ඔහු අනුවමැ සිනාසී පිටව ගියේයැ..

හුදීජන පහන් සංවේගය උදෙසා කල තුන්සාලිස් සේනාංක වස්තුව නිමියේය.

One thought on “තුන්සාලිස් සේනාංක වස්තුව
Leave a Reply

Your email address will not be published.