කිං බානට් කොලම

දේශපාලන වොලිබෝල්

Summary

ගලි බවුසර් ගැන හොඳටම දන්නේ උතුරන ලැට් වළවල්නෙ සීයේ….!”

පොහොට්ටුවයි විමලෙයි මරාගන්නවා.
කිංබානට්තුමා ඒක බලන්න ගියා.
විමලෙ මෙහෙන් උඩ ගහන කොට අනුරාධපුරය පැත්තෙන් හිඟන මූණක් තියෙන පොරක් ඇවිල්ලා ඩෑෂ් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා.
සාගරේ වගෙ පොරක් ඇවිත් උඩ ගහන කොට හාමුදුරුවෝ ඩෑෂ් ගහනවා.
හාමුදුරුවෝ ඩෑෂ් ගහන කොට බෙඩ් ෆෝඩ් එකක් වගෙ කෝකිලාවියක් ඇවිත් ඇඟෙන් ඒ පාර කවර් කරනවා.
බලා ඉන්න ආසයි.
හරිම ආතල්.
මේ ගේම් එකෙන් පුදුම චූන් එකක් අරන් තියෙන්නේ 3% ලප කුමාර.
ලප කුමාර විස්තර ප්‍රචාරය නැගලා යන්න දෙනවා.
“….. ඔන්න මේ පැත්තෙන් ගලි බවුසරයක් එනවා…
අනිත් පැත්තෙන් තවත් ගලි බවුසරයක් එනවා…
දඩාංංං…..!
ඔන්න දැන් ගලි බවුසර් දෙක එකට හැප්පිලා වටේටම මිහිරි සුඟන්ධයක් පැතිරිලා යනවා…”
ලප කුමාර නන්ස්ටොප් කමෙන්ට්‍රිය දෙනවා.
“… ඔය ලප කුමාර ගලි බවුසර් ගැන ඔච්චර හොඳට දන්නේ කොහොමද පුතේ…?”
ළග හිටපු සීයා කෙනෙක් කිංබානට්තුමා ගෙන් ඇහුවා.
” ගලි බවුසර් ගැන හොඳටම දන්නේ උතුරන ලැට් වළවල්නෙ සීයේ….!”
කිංබානට්තුමා එහෙම කියලා ෂේප් එකේ මාරු වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.