සතරැස් නුවර පුවත්

පාට ලී වස්තුව

Summary

ඉදින් මා සදාකල් කථන යන්ත්‍ර සන්නාමකොට විසීමට සිතුවද මේ කථන යන්ත්‍රය සදාකාලි දෝ?

යටගිය දවස සතරැස් නුවර ජනතාවටම මිතුරු වූ ජන සෙතම පතන්නාවූ එක් පුගුල් කැලෙක් වියැ. ජනතාවටම මිතුරුවූ හෙයින් වදන් දෙකෙහි මුලකුරු යොදා උන් හට ජමියෝ යැයි ජන තෙම උසුරුවේ පාසුවට උන්හට නම් පට බැනදාහ. මේ පුගුල් කැලෙහි දෙටු තෙම වර්ණ දැව නම් වියැ. ජනසෙත පතා තැන් තැන හි බිනුම් කරමින් සතරැස් නුවර ගම් දනව් සිසාරා ඇවිදින මේ පුගුලන ගේ දෙඩුම් ඇසීමට ජනතෙම උන් යන තන්හි එක් රොක් වූහ.

ඉදින් මෙලෙස ජන රාශී දුටු ජමීහු “අප පිලිවෙත් රිස්සෙන්ම මුන් පෙල ගැසෙත්” යි සිතා “අප යම් සලකුණක් භාවිතා කරම්හැයි,” සිතා හී දුනු කට්ටලයෙක් සලකුණක් සේ භාවිත කලහ.

දුනු හී අමෝරා කලක් ගතවැ ඉදින් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මනයින් හා කැටුව සක් පිඹීම් කරන්නට ඉටා ගෙන් සක් පිඹිමින් කලක් ගෙවූහැ. වර්ණදැව දෙටු ජමියානන් රාජ තන්ත්‍ර කථිකා මණ්ඩපයටද තේරීපත්වැ.

එකල් රජපත් මහේන්ද්‍රයාන හා එක්වැ මහත් පඩුරු පාකුඩම් වරදාන ලබමින් යන කල්හි රජපත්වීමේ ආශා ඇතිවැ මෙත්පල් නම් ඇමැත්තෙකු හා එක්වැ මහේන්ද්‍රයානන් හට පූප වලදවා උන් ගෙන් වෙන්වැ මෙත්පල්ලානන් හට රාජ්ජ දොල උපදවා උන් රජකරණු වස් විකුම්සිහයානන් වෙත පලා ගියේයැ. මහත් මැති මැත්තන් හා එක්වැ හංස සන්නම ඔසවා මෙත්පල් රජ කලාහැ.

“ඉදින් මා රජුන් තනන්නකු වම්හැ.. ” අධිමාන උපදවා කල්හරින කල්හි විකුම්සිහ හස්ථිනාමයට පෙම් බැද ඒ  ගජමිතුරු සන්නාමය ඔසවා ගති.

කල් ඇවෑමෙන් චූලපෙම්දස් නම් මහා පෙම්දස්  පුත් රාජලෝභයෙන් සිටිනු දැක උන් හා එක්වැ විකුම්සිහයානන් හට පිටුපා කථන යන්ත්‍රය සන්නාමකොට චූලපෙම්දස්සා හා ගමන් කලේයැ. දුනු හී කඩා.. සක බිම ගසා…. හස්තියා දනගස්වා..ආ මග හැරී බැලූ වර්නදැවයානෝ උන් හා කිසිදු ජමියෙකු නොවනබැව් හා ආ මග දුර්ගන්ධය පමනක්ම විද… වැලිත් පෙම්දස්සා වෙත ගියේයැ.

චූල පෙම්දස් ආර්‍යාතොමෝ වර්ණ දැවයාන හට නේකානාරයෙන අපහාස මුඛයෙන් බිනුම් කරන්නීයැ.

“සියලු ජමියන් ගෙන්වා මෙය කථිකා කර්ම්‍හැ,” සිතා ජමියන් කැදවුම් කලද එක් චත්‍රයක් යට සිටිය හැකි තරම් මහත් ජමිකැලක් ගෙන්වා…

“මා තොපගෙන් වෙන්ව චූල පෙම්දස් කතන යන්ත්‍ර සන්නාම කොට සදාකල් වෙසෙමි,” යි පැවසීය.

“කිම නුඹද හැරගිය කල්‍හි.. අප දෙදෙනෙකුවත් මෙහි නොවේ…. ” සෙසු ජමියන් කනස්සලු විය.

“මා පමනකුදු නොවැ… මා මෙන් ම පෙර සුවපති තොමෝද මාහා සිටිත්” වරණදැව පවසා චූල පෙම්දස් වෙත ගියේයැ.

“ඉදින් මා සදාකල් කථන යන්ත්‍ර සන්නාමකොට විසීමට සිතුවද මේ කථන යන්ත්‍රය සදාකාලි දෝ හෝ” යි සංකායෙන් අතීත දුර්ගධයමැ ආග්‍රාණ කර්මින් පසු තැවෙන්නට වියැ.

හුදී ජන පහන් සංවේගය උදෙසා කල වර්ණ දැව නොහොත් පාට ලී වස්තුව මෙතෙකින් නිමියේයැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.