කොලම චූටිගෙ ලිව්ම

බන්දුල මාමා වෙත

Summary

මාමේ ආය ඔය මීඩියා වලට කතා කරද්දි. ආර්ථික විද්‍යාවෙ තියන බර බර වචන වලින්ම කතා කරන්න. එතකොට ඕව මේ හැමෝටම තේරෙන්නෙ නෑනෙ. එතකොට මාමාට තියන ප්‍රශ්ණත් අඩුවෙයි.

බන්දු මාමේ.
මොන ආණ්ඩුවේ හිටියත් මාමාට හම්බවෙන ඇමතිකම නම් පට්ටය. ඒ හැම අවස්ථාවකම මාමා රටට මතක හිටින දෙයක් දුනා මට මතකය. අර දෙදාස් පන්සීයෙ කතාව වගේ එකක් ලගදි කිව්වා කියලා කාටුන් කාරයෙක් කියලා තිබුනා. ඒක ඇත්තද මාමේ. හැබැයි ඒකෙ පොඩි මෙව්වා එකක් තියනවා වගේ මට සිතේ. මාමා දෙදාස් පන්සීයෙ කතාව කිව්වෙ කුටුම්බෙකටද මොකටද ඒ ගාන ඇති කියාය. මේ පාර කියා ඇත්තේ පවුලට හාල් කිලෝ තුනක් ඇති කියාය.
අල්ලපු ගෙදර දොං සේතං සීයා නම් මාමා ගේ කතාව ඉස්මුදුනින්ම පිලිගෙන ඇත්තේය.
“අපේ සිමෝනා කොහොමත් හාල් කිලෝ තුනක කනවනේ මහත්තයාගෙ කතාව ඇත්ත” කියලා සේතං සීයා කියනවා මට ඇහුනාය.
මාමේ ඇත්තටම සක්කරයගෙ පුතා වයිමා ට වත් මාමාගේ ප්‍රශ්ණ වලට විසදුම ක් නැද්ද?.
මාමේ ආය ඔය මීඩියා වලට කතා කරද්දි. ආර්ථික විද්‍යාවෙ තියන බර බර වචන වලින්ම කතා කරන්න. එතකොට ඕව මේ හැමෝටම තේරෙන්නෙ නෑනෙ. එතකොට මාමාට තියන ප්‍රශ්ණත් අඩුවෙයි.
දැං අර අවුරුද්දට දෙනවය කියූ රුපියල් පන්දාහටත් නිකං සංක්‍රාම දීමනාවක් දෙනවා වගේ එකක් කිව්වනම් කීයෙං කීයද ඕක ඉල්ලන්නෙ.
ආපහු මාමා එල කතාවක් කියපු ගමන් මම ලියන්නම්. මාමට වයිමාගේ පිහිටයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published.