සතරැස් නුවර පුවත්

රජු අසමත් වස්තුව

Summary

නේක උපමාවෙන් චූල පෙම්දස් පැවැසූ බස මොනවට වටහාගත් අරුණදිස්සා, “ඉදින් අප ජනතෙම මුවින් මුව යනසේ රජු අසමත් හැ… රජු අසමත් හැ… යි කතාවෙක් පතුරවන්නමෝ”යි කතිකා කලහ.

යටගිය දවස සතරැස් නුවර ඒ ගොටු අභය රජ තෙමේ සිය රාජප්‍රාප්තියේ පලමු සැමරුරුම කරත්. ඔහු දෙටු සෝයුරු මහේන්ද්‍රයෝද පන්සැත්තෑ විය ඉක්මැවීයැ.
ඉදින් මේ සෝයුරන්ටම එක්වර මංගල කාර්ණා යෙදීම පෙම්දස් පුත් චූල පෙම්දස් හට උකටලී වීමටමැ සේතු වියැ.

“කිම සගයිනි අප කුමක් බිනුම් කලද ජනතෙම නෑසූ සවන් ඇතිවැ වෙසෙති. වහා රක්ත හස්ති අරුණදිස්සා හා කථිකා කොටැ යමක් කලයුත්තේමය… ” පවසා සිය සගයන් බනවා කථන යන්ත්‍රය කරකවා අරුණදිස්සා අමතා කරුණු පැවැසීයැ.

“කිමැ… චූල පෙම්දස්සානෙනි.. තොප කියන්නකට මා ගෙලසිදගනිමින් හෝ සහය දෙමි. අප පෙර දෙටු සෝයුරන් නොමග යනකල උන් කැලණිගං මෝදරට ගෙන්වා අරථයෙන් ධර්මයෙන් අවවාදකොට යහමගට ගත්තෝ නුඹ පියානෝ මහා පෙම්දස්ම වේ. ඉදින් කියනු..” අරුණදිස්සා හුල්වූ මුවින් දෑස් හයා පැවසීය.

නේක උපමාවෙන් චූල පෙම්දස් පැවැසූ බස මොනවට වටහාගත් අරුණදිස්සා, “ඉදින් අප ජනතෙම මුවින් මුව යනසේ රජු අසමත් හැ… රජු අසමත් හැ… යි කතාවෙක් පතුරවන්නමෝ”යි කතිකා කලහ.

උන්ගේ මෙම කතාව දනන් තුඩ තුඩ රැව් පිලිරැව් දෙන්නට වියැ.

මිට පිලිවදන් ලෙස ගොටුඅභය රජු ජනතෙම අමතා…  මේ කරුනින්  මා සමත්‍ යැ මේ කරුණින මා සමත් යැ යි මොනවට පැවැසීය.

“ඉදින් මා අසමත් යැයි පවසන්නෝ උන්ගේ සමත්කම් මොනවට පවසත්වා” යි පැවසීය .

රජුගේ පිලිමලුන් සියල්ල සිය සමත්කම් පවසන්නට රජු අභිමුවට විත් උන්ගේ සමත්කම් එකිනෙක පවසන්නට වියැ.

“අප බලයට පත්වැ එක් වසකුදු යා නොදී රාජගෝශ්ටයේ ප්‍රකෝටි ගනනින් කහවනු අතුරුදන් කලෙමු.”

“රාජ්ජයේ මූලික නීතියට එකුන් විසි සංශෝධනය ගනවුත් එය මත්ස්‍ය දැලක් සේ සිදුරු සැකසීමු.”

“රජුගේ රාජාභරණ සියල්ල කොල්ලකා උන්හට කෝලම් කරුවන් අදිනු ලබන කෝලම් රාජාභරණ පැලැන්දුවෙමු.”

“යොන් අන්තවාදීන් ලවා එක්වර රටපුරා ස්පෝඨන පූජා පැවැත්වීමු”

“මෙනුවර ප්‍රභල කදවුරු දෙකක් වූ හස්ති සහ හස්ත කදවුරු සුන්නද්ධූලි කලෙමු.”

“මෙනුවර ප්‍රාන්ත රාජ්ජ සියල්ල අදෘශ්‍යමාන කලෙමු”

චූල පෙම්දස් වහා වහා කියවද්දී අරුණදිස්සා “හයෙන් තුනක් කපා හෙලීමු” යි පවසද්දී ගොටු අභය රජතෙම නිහඩවන ලෙස හස්තය ඔසවා, “ඒ අර්ථයෙන්නම් මා අසමත්‍ වෙමි,” යි පැවසීය.

චූල පෙම්දස් හා අරුණදිස්සා වඩාත් උද්දාමව “බලව අප ගොටුඅභය ගේ මන් බිදලීමු… අසමත් බැව් උන්ම පිලිගන්නා ලදී” පවසා ජයග්‍රාහීව පිටව ගියහ.

හුදී ජන පහන් සංවේගය උදෙසාකල රජු අසමත් කතා වස්තුව මෙතෙකින් නිමියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.