කිං බානට් කොලම

රන්ජාට සමාව නොදෙනු…!

Summary

” මැට්ටෝ, රන්ජට සමාව දුන්නොත් අපේ ක්‍රිකට් විනාසයි…”
” එහෙම වෙන්නෙ කොහොමද …? රන්ජා වෙන ඒවා ගහලා ඇති … ඒත් ජීවිතේට ෆිල්ම් එකකවත් ක්‍රිකට් ගහලා නෑ…ඉතිං කොහොමද ක්‍රිකට් විනාස වෙන්නෙ …? “

රටපුරා පුතානෝ පෝස්ටර් අළවගෙන යනවා.
‘රන්ජාට සමාව දෙනු…! ‘ කියලා.
” මේ මොකද …? “
කිංබානට්තුමා ඇහුවා.
” රන්ජාට සමාව දෙනු කියලා ආගමික නායකයොත් ඉල්ලුවා…”
පුතානෝ උත්තර දුන්නා.
” ආගමික නායකයන්ට පිස්සුද …? “
කිංබානට්තුමාට මළ පැන්නා.
” වෘත්තීයවේදීන් ඉල්ලුවා…”
” උන්ට පිස්සුද …? “
” කලාකරුවොත් ඉල්ලුවා….”
” උන්ටත් පිස්සුද …? “
” මාත් ඉල්ලුවා….”
පුතානෝ අන්තිමට කිව්වා.
” තොටත් පිස්සුද …? “
කිංබානට්තුමා එතකොට කිව්වා.
” ඇයි එහෙම කියන්නේ …? “
පුතානෝ ප්ලැකැනිල් ඕවර්ඩෝස් වෙලා වගේ.
” මැට්ටෝ, රන්ජට සමාව දුන්නොත් අපේ ක්‍රිකට් විනාසයි…”
” එහෙම වෙන්නෙ කොහොමද …? රන්ජා වෙන ඒවා ගහලා ඇති … ඒත් ජීවිතේට ෆිල්ම් එකකවත් ක්‍රිකට් ගහලා නෑ…ඉතිං කොහොමද ක්‍රිකට් විනාස වෙන්නෙ …? “
පුතානෝ තර්ක කළා.
” රන්ජාට ජනාධිපති සමාව දුන්නොත් මොකද වෙන්නෙ ..? “
කිංබානට්තුමා පුතානෝ ගෙන් ඇහුවා.
” මොකද වෙන්නෙ …? “
පුතානෝත් ඒකම ඇහුවා.
” වෙන්නෙ මේකයි… කුසල් මෙන්ඩිසුයි, ධනුෂ්ක ගුණතිලකයි, නිරෝෂන් දික්වැල්ලත් ජනාධිපති ගෙන් සමාව ඉල්ලනවා… ඕකුන් තුන් දෙනාට සමාව ලැබුනොත් අපේ ක්‍රිකට් ආපහු වළපල්ලේ…”
කිංබානට්තුමා පැහැදිලි කරලා දුන්නා.
” අම්මට හුඩු ..!! ඇත්ත නේන්නං… “
පුතානෝ දුවලා ගිහින් ‘ රන්ජාට සමාව දෙනු’ කියලා ගහපු පෝස්ටරේ ‘දෙනු’ ඉස්සරහට ‘නො’ යන්නක් දාගෙන ගියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.