කිං බානට් කොලම

රනිල්ගේ වාසල සහ පාසල

Summary

” අපරාදෙනේ වෙන වෙනම හම්බ වුණේ…මොකද රෝයල්කාරයෝ කියන්නේ මැජොරිටිය ගත්තොත් යූ.එන්.පී. කාරයොම තමයි …”

රනිල් එයාගේ ගේ රෝයල් එකට දෙන්න තීරණය කරලා.
කිංබානට්තුමා මේ ගැන හොයලා බලන්න රනිල් ලොක්කව බලන්න ගියා.
” මිස්ටර් කිංබානට් ….කම්… කම්…”
රනිල් කිංබානට්තුමාව පිළිගත්තා.
” මං අන්තිම කැමැත්තෙන් මගෙ ගේ රෝයල් එකට දෙනවා…”
රනිල් කිව්වා.
” මටත් ඒ ගැන ආරංචි වුණා….”
කිංබානට්තුමා ෂේප් එකේ කිව්වා.
” මට මිස්ටර් කිංබානට් ගෙන් ලොකු උදව්වක් මේ අවස්‍ථාවේ උවමනා කරනවා….”
” ඒ මොකක්ද …?”
” මිස්ටර් කිංබානට් රට පුරා සමීක්ෂණයක් පවත්වලා මං රෝයල් එකට ගේ පරිත්‍යාග කිරීම ගැන මහජන මතය විමසන්න උවමනා කරනවා….”
කිංබානට්තුමා වැඩේ බාර ගත්තා.
සති ගානක් කිංබානට්තුමා රට පුරා ඇවිද්දා.
මිනිස්සුන්ව හම්බ වුණා.
ජනතාව ගේ අදහස් ගත්තා.
ඊට පස්සේ ‍රිපෝට් එකත් හදාගෙන ගිහින් රනිල්ව හම්බ වුණා.
” මොකද කට්ටිය කියන්නේ …?”
රනිල් ඇහුවා.
” මම යූ.එන්.පී. කාරයෝයි, රෝයල්කාරයෝයි වෙන වෙනම හම්බ වුණා. …”
කිංබානට්තුමා කතාව පටන් ගත්තා.
” අපරාදෙනේ වෙන වෙනම හම්බ වුණේ…මොකද රෝයල්කාරයෝ කියන්නේ මැජොරිටිය ගත්තොත් යූ.එන්.පී. කාරයොම තමයි …”
රනිල් විග්‍රහ කළා.
” ඒ වුණාට මං දෙගොල්ලන්ගෙම අදහස් වෙන වෙනම ගත්තා…”
කිංබානට්තුමා ක්‍රමවේදය පැහැදිලි කළා.
” ගුඩ්… එතකොට මේ දෙගොල්ලන්ගෙම අදහස් කොහොමද …?”
” දෙගොල්ලන්ගෙම අදහස් එක සමානයි…”
” වෙරි ගුඩ්…..‍දැන් යූ. එන්. පී. කාරයෝ මොකද හිතන්නේ …? “
රනිල් බැරෑරුම් විදියට ඇහුවා.
” උන් ඔබතුමා මැරෙනකන් බලන් ඉන්නවා පක්ෂ නායකත්වය ගන්න…”
කිංබානට්තුමා පළවෙනි සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵලය නිකුත් කළා.
” එතකොට රෝයල්කාරයෝ ….? “
” උන් ඔබතුමා මැරෙනකන් බලන් ඉන්නවා ගේ ගන්න …”

Leave a Reply

Your email address will not be published.