කිං බානට් කොලම

රැල්ලෙන් රැල්ලට….

Summary

” අද වෙන සමහර දේවල් දැකලා මුහුදට පනින්න විජය නැති වුණාට 69 ලක්ෂයක් ඉන්නවා.”

කිංබානට්තුමා ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා හම්බවෙන්න ගියා.
එතුමා බර කල්පනාවක.
” ගම සමග පිළිසඳරේ ප්‍රශ්නයක් ද?”
කිංබානට්තුමා ඇහුවා.
” කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ගම සමග පිළිසඳරේ ප්‍රශ්න විසඳලානෙ එන්නෙ….”
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා.
” එහෙනං අලි සබ්‍රි ගේ ප්‍රශ්නයක්ද…? මොකද මිනිහනෙ දැන් මර්වින් සිල්වා වගෙ 69 ලක්ෂයේ ජන්ද පදනම කඩ කඩා යන්නේ …”
” අලි සබ්‍රිත් එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි … ප්‍රභාකරන්ව මුල්ලවයික්කාලේ සරෙන්ඩර් කරපු අපට…”
ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා සරල විදියට කිව්වා.
” එහෙනං ෂුවර් එකටම වියත්මග වෙන්න ඇති …?”
කිංබානට්තුමා කිව්වා.
” පිස්සුද වියත්මගට තනතුරු ටික දුන්නට පස්සේ දැන් වියත්මගක් නෑ. ප්‍රශ්නයකුත් නෑ…”
ජනාධිපතිතුමා සවුත්තු විදියට හිනා වෙලා කිව්වා.
” එහෙනං මොකක්ද ප්‍රශ්නෙ…?”
කිංබානට්තුමා හොල්මන් ද පෝල්.
” මිනිහෙක් මුහුදට පැන්නොත් මොකද වෙන්නෙ …?”
ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා ඇහුවා.
” මැරෙනවා…!”
කිංබානට්තුමා වන්ෂොට් උත්තර දුන්නා.
” එතකොට 1994 මුහුදට පැනපු මිනිහෙකුට ආපහු 2021 දී මුහුදට පනින්න පුලුවන් ද?”
ජනාධිපතිතුමා ඇහුවා.
” බෑනේ. එහෙමනං ඒ මිනිහගෙ බොඩි එක ගොඩට අරන් ආපහු මුහුදට දාන්න ඕන …”
කිංබානට්තුමා පැහැදිලි කළා.
” හම්මේ ඇති යාංතං …”
ජනාධිපතිතුමා සැනසුම් සුසුම් හෙළුවා.
” ඇයි මොකක්ද කේස් එක..?”
” චන්ද්‍රිකා කියලා තිබුනානේ විජය හිටියා නං අද වෙන දේවල් දැකලා මුහුදට පනිනවා…” කියලා .
” ඉතින්…?”
කිංබානට්තුමාට තාමත් ටියුබ් ලයිට්.
” විජය හිටියා නං ඉස්සෙල්ලාම මුහුදට පනින්නේ 1994 චන්ද්‍රිකා ඇවිල්ලා කරපු දේවල් දැකලානේ…!”
ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා හිනාවක් දාලා කිව්වා.
” ඒ වුණාට සර් පරිස්සමින් …”
කිංබානට්තුමා කිව්වා.
“ඇයි…?”
ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා ඇහුවා.
” අද වෙන සමහර දේවල් දැකලා මුහුදට පනින්න විජය නැති වුණාට 69 ලක්ෂයක් ඉන්නවා.”
කිංබානට්තුමා කියපු දේ ජනාධිපතිතුමාට තේරුණාද මංදා!

Leave a Reply

Your email address will not be published.