කිං බානට් කොලම

සජාඩ්ගේ ලෙඩේ

Summary

“මොන ලෙඩද…? මට සීනි ත් නෑ…! කොලෙස්ටරෝලුත් නෑ…! කවදාවත් තිබිලත් නෑ…!” සජාඩ්ට තද වෙලා.

  • Save

කිංබානට්තුමා පිරමිඩ් එකේ සජාඩ් ලොක්කා හමිබුවෙන්න ගියා.
සජාඩ් ලොක්කා මුකුත් උනේ නැති ගානට ඉන්නවා.
” ළඟදි ෆාස්ටින් බ්ලඩ් ෂුගර් රිපෝට් එකක් අරන් බැලුවද?”
කිංබානට්තුමා ඇහුවා.
” නෑ….!”
සජාඩ් ලොක්කා කිව්වා.
” කොලෙස්ටරෝල් රිපෝට් එකක් නම් බලන්න ඇති නේද? “
” ඒත් නෑ…!”
” එහෙම හරි නෑනෙ…”
කිංබානට්තුමා අප්සෙට් පිට කිව්වා.
” ඇයි හරි නෑ කියන්නේ …”
සජාඩ් ඇහුවා.
” ලෙඩ ගැන ඔහොම නොසලකා ඉන්න එක හරිද…?”
” මොන ලෙඩද…? මට සීනි ත් නෑ…! කොලෙස්ටරෝලුත් නෑ…! කවදාවත් තිබිලත් නෑ…!”
සජාඩ්ට තද වෙලා.
” ඉස්සර තියෙන්නේ නැතුව ඇති … ඒත් පහුගිය ටිකේ ඔහේ කාලා තියෙන සීනියි , තෙලුයි කන්දරාවේ හැටියට ෂුවර් එකටම දැන් ඔය දෙකම ඇති …!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap