කිං බානට් කොලම

සජාඩ්ගේ ලෙඩේ

Summary

“මොන ලෙඩද…? මට සීනි ත් නෑ…! කොලෙස්ටරෝලුත් නෑ…! කවදාවත් තිබිලත් නෑ…!” සජාඩ්ට තද වෙලා.

කිංබානට්තුමා පිරමිඩ් එකේ සජාඩ් ලොක්කා හමිබුවෙන්න ගියා.
සජාඩ් ලොක්කා මුකුත් උනේ නැති ගානට ඉන්නවා.
” ළඟදි ෆාස්ටින් බ්ලඩ් ෂුගර් රිපෝට් එකක් අරන් බැලුවද?”
කිංබානට්තුමා ඇහුවා.
” නෑ….!”
සජාඩ් ලොක්කා කිව්වා.
” කොලෙස්ටරෝල් රිපෝට් එකක් නම් බලන්න ඇති නේද? “
” ඒත් නෑ…!”
” එහෙම හරි නෑනෙ…”
කිංබානට්තුමා අප්සෙට් පිට කිව්වා.
” ඇයි හරි නෑ කියන්නේ …”
සජාඩ් ඇහුවා.
” ලෙඩ ගැන ඔහොම නොසලකා ඉන්න එක හරිද…?”
” මොන ලෙඩද…? මට සීනි ත් නෑ…! කොලෙස්ටරෝලුත් නෑ…! කවදාවත් තිබිලත් නෑ…!”
සජාඩ්ට තද වෙලා.
” ඉස්සර තියෙන්නේ නැතුව ඇති … ඒත් පහුගිය ටිකේ ඔහේ කාලා තියෙන සීනියි , තෙලුයි කන්දරාවේ හැටියට ෂුවර් එකටම දැන් ඔය දෙකම ඇති …!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.