Opinion සතරැස් නුවර පුවත්

හස්ති සීනු වස්තුව

Summary

“කොල්ල දැන් තොප සීනු නාදය වෙනුවට කුමක් නාද කරන්නේද” වීරවිජය තෙම කුහුලෙන් යුතුව ඇසීය.
“වහන්ස අප මෙකල ට්‍රීං ට්‍රීං අනුකරණයෙන් දුරකථනයෙක් නාද කරන්නෙමු.”

යටගිය දවස අරුණදිස් නම් රක්තහස්ති තෙමේ ඉබාගාතේ යන්නහු රාත්‍රීකල බොරලුකනත්ත නම් සතරැස්නුවර රාජකීය කනත්ත අසලට පැමිණියාහුය. වසංගතය අභිමුවැ උපදෙස් අනුවමැ මුව (ආ)වරණ පැලද සමාජයෙන් දුරස්තව සිටින හේ එක්වරම භීරාන්ත කරමින් හඩෙක් මතුවිය.

“එම්ම්බා කොල්ල.. බලව… ” යි යමෙක් පැවසූ වදනින් අනුදිස වැලිත් හැරි බැලීය. කාල වර්න හිස් වැසුම් ලා රක්තවර්න පිලියෙන් සැරසී… කෙහෙ රවුලු නොබා අකාශයේ ඔබ මොබ පාවෙන එක් රුවක් දුටු අරුන දිස ගේ මුව හුල් වියැ .. දෑස් මොරගෙඩි තරම් විශාල වියැ.. දෙකන් රූරා සට සට අනුකරනයෙන් දාඩිය වැගිරෙන්නට විනැ.

“මේ අප මුල්දෙටු තෙමේ  දෝ ” හෝයි කොහොල්වැ

” වා ගැබ සිසාරා ඔබ මොබ සරන නුඹ මා මතකයට සමීප යැ… ඉදින් ඔබ කවරෙකු ද” ඇසීය.

“එම්බා කොල්ල…. තට මා හැදිනිය නොහැක්ද… මා තොප මුල් දෙටු රුහුණු වීරවිජෝත්තම වම්හ.” යි ගන්දබ්බ තෙම පැවසීය.

වඩාත් තැති ගත් අරුන දිස  අසලවූ යකඩ ඇන්දකට පිටු වාරු දී වඩාත් භීරාන්තව බලා.

“කිම? නුඹ දෑ වැලිත් උට්ඨාන වූ යේ කිමැ” යි පැවසීය.

“කොල්ල බලව… මා පමණකුදු නොව සතරැස් නුවරින් මෘතවී ගිය බෝ පිරිස් යලි යලිත් පැමිනෙත්. එක් වරකට එක් දෙටුවකු පමණක් පැමිණීමට අප කතිකා කොට ගතිමු.” යි වීරවිජය තෙම කීහ.

“ඉදින් කුමක් ඇරබ යලිදු පහල වීද” අරුන දිස සිහින් ස්වරයෙන් ඇසීය.

” දැන් සතරැස් නුවර තන්ත්‍ර කරුවන් ගේ කෘත්‍යයන් කරණයෙන් මෘතවැ ගිය බෝ දෙටු පිරිස් අවදියෙනි. ඉදින් මාද උන් හා නැගී සිටියේ තොප කෘත්‍යයන් නිසාවෙනි”

ඇනුදිස යකඩ ඇන්දට වඩාත් වාරු තබා ” ඉදින් ඒ කුමක් කරණයෙන්දැ”යි විමසීය.

“එම්ම්බා කොල්ල දැන් තොප කිමෙක් අරභයා කථිකා කලෙහුද?”

“වහන්ස අප ජනසෙත උදෙසාම ජනතන්ත්‍රය සුරකිනු වස් කථිකා කලෙමු” යි අරුන දිස තෙම පැවසීය.

“එම්බා කොල්ල…. තොප මෙකල කරන කෘත්‍යයන් අපට නුරුස්නේය.. තොපට දණ්ඩන නියමවනු ඇත. ” යි වීරවිජය කී වදනින් අනුදිස  වඩාත් තැති ගත්තේයැ.

“ඉදින් අප තන්ත්‍රපිලිවෙත් අනුවමැ කටයුතු කරන්නමෝ වෙමු” යි අරුන දිස තැතිගැන්මෙන් පැවැසීය.

වීරවිජය තෙම මහ හඩින් සිනා පෑහ. ඉන් අරුන දිස මහත් භිරාන්ත විය.

“කොල්ල අප තන්ත්‍ර පිලිවෙත් සදන කල තොප ඩිම්බයකි… ඉදින් කලින් කල තොපට ඇවැසි සේ ඒ පිලිවෙත් තොප භක්ශණය කලාහුයැ…… කියව… මේසා කලක් කතිර කෙලියකින් තොපට ජයක් නොලැබීමට කාරණාව” හේ වඩාත් බියකුරු ලෙස තෙපලේයැ.

” වහන්ස අප මහත් වෙර දැරීමු. නමුදු ජනතෙම නෑසූ සවන්වැ වෙසෙත්” යි අරින දිස් පැවසීය.

” කිම මා හැරගිය සීනුතෙම නාද නොකලහුද?” යි දෙටු තෙම ඇසීය

“වහන්ස අප එම සීනුව හස්තියකුගේ ගෙල පැලැන්දීමු. ඊට මහත් අගයක් ලැබී ඇත්තේය. දැන් එම සීනු නදින් හස්තියකු පැමිනෙන බැව් ජනයා දනී.” යි අරුණ දිස පැවසීය.

“ඉදින් සීනු හඩින් බලන්නෝ සීනුව දකිත් ද හස්තීන් දකීද” විමතියට පත් ගන්දබ්භ තෙමේ ඇසූහැ.

“වහන්ස ඉදින් හස්තියා සීනුව ප්‍රදක්ශිනා කරයි” අනුදිස් පැඩසීය. උපැස යටින් අනුදිස දෙස බලා සිනාවක් පෑ ගන්ධබ්බ තෙම

“කොල්ල පවසව දැන් හස්තියා කොහි…. සීනු රත්නය කොහි…. ” ඇසූහැ

“වහන්ස හස්තියාණෝ සීනුතෙම පැලදිවනම  මිහිදන් වූවාහුයැ.” යි අරුණදිස්සා දෑස් පුප්පා මුව හුල්කැර කීවේයැ.

“කොල්ල දැන් තොප සීනු නාදය වෙනුවට කුමක් නාද කරන්නේද” වීරවිජය තෙම කුහුලෙන් යුතුව ඇසීය.

“වහන්ස අප මෙකල ට්‍රීං ට්‍රීං අනුකරණයෙන් දුරකථනයෙක් නාද කරන්නෙමු.”

තුෂ්නීම්භූත වූ වීරවිජය තෙමේ….

“ඉදින් කතිර කෙලියෙන් තොපට ජයෙක් වීදැ” යි ඇසූහ.

“වැඩිහිටි තලතුනා ජන තෙම අප වෙනුවෙන් කතිර කෙලි නොකරත්” අනුදිස පැවසිය

“කොල්ල… දැනට දශක දෙකකට මතුයේ අප ජන තෙම අනන්‍ය පත් කොල්ලකෑමු… එම අනන්‍යතා පත් නැත්තවුන් කහිර කෙලි නොකරත්. ඉදින් උන්ගෙන් කොල්ල කෑ අනන්‍යතා පත් ලබ දෙව… උන් කතිර කෙලි කරනු ඇත…” පවසා ගන්දබ්භ තෙමේ නොපෙනී හියහැ .

කුමක් වීදෝ හෝයි සිහි එලවාගත නොවූ අරුන දිසි වහා නැගීසිට සුපුරුදු සේ ඉබාගාතේ යන්නට වියැ

මෙතෙකින් ඒ හුදීජන සංවේගය උදෙසා කල හස්ති සීනු වස්තුව නිමියේයැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.