කිං බානට් කොලම

20 ගැන මත විමසුම

"...ඊට වඩා ජාතික ප්‍රශ්න තියෙනවා අපට..."මහජනයා කිව්වා. "...වනාතවිල්ලුව කේස් එකද..? ලංකාගමට සිංහරාජේ මැද්දෙන් කපන පාර ද...? අර මූද මැද්දේ ගිනි…

Opinion

විග්නේෂ්වරන්ට පිළිතුරක් 5 – මංජුසා සුසාන ගභ හා ධාතු ගර්භ

ශිලා සුසානවලින් ලැබෙන අස්ථී වෙනුවට ධාතු ගර්භවල තැන්පත් කරන ලද්දේ ශුද්ධ වූ ධාතු කොටස් ය. ඒවා අමතර ආගමික වැදගත්කමකින් යුතු…

Opinion

විසි වැනි සංශෝධනය, වෙහෙර ගිලලා අග්ගලාවත් ගිලීම සහ නියන්ඩතාල් මානවයා

මේකත් එක්ක හදන්න යන්නෙ මිනිස්සුන්ට තමන්ගෙ බලය අහිමි රටක්.. පුරවැසියො නැති ඔළුව, කඳ, බඩ විතරක් තියන ඔළුබක්කො විතරක් ඉන්න රටක්.

Opinion

විග්නේෂ්වරන්ට පිළිතුරක් 3 – මෙගලිතික සුසානවල දෙමළ කර්තෘත්වය පිළිබද ගැටලූ

ලංකාවේ පූර්ව ඓතිහාසික සුසාන සංස්කෘතියට අදාළ එක් නිරීක්ෂණයක් නම් එය සුලූ වශයෙන් විවිධාංගීකරණය වූත්, බහුල වශයෙන් මංජුසා සුසාන ක‍්‍රමයට ආකර්ෂණය…

Opinion

පරිසරවේදීන් දිනා ගැනීමට ආණ්ඩුව කල යුත්තේ කුමක්ද?

සිංහරාජය යනු ධන ආකරයකි. වඩාත් ආර්ථික වශයෙන් ලාභ දායි වන්නේ සිංහරාජය එලි කිරීමවත් ඒ මැදින් පාරවල් තැනීමවත් නොව එය හැකි…